پنجشنبه, 12 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
نجات جان ها
پل زمانخان
سد سورک
شعار سال

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تجدید فراخوان گردشگری مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/31

بازدید:17

اجرای عملیات رپرگذاری رودخانه های استان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قرردادها 13

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/31

بازدید:13

تکمیل کارهای باقیمانده سد ذخیره ای گهرو و تاسیسات و تجهیزات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/20

بازدید:27

احداث آبگیر، ایستگاه پمپاژ شماره 1 (PS1) طرح انتقال آب محور بن- بروجن مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/04

بازدید:80

آزمایشگاه مستقر کنترل عملیات خاکی و بتنی پروژه سد غدیر باباحیدر مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 118

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/27

بازدید:118

جذب سرمایه گذار به منظور احداث و بهره برداری و انتقال پروژه سد و شبکه گهرو در قالب قرارداد B.O.T مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 166

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/25

بازدید:166