چهارشنبه, 20 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی و اسنادخدمات مشاوره طراحی سیستم حفاظت هوشمند مناقصه یك مرحله‌ای امورقراردادها 616

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/25

بازدید:616

اطلاعیه تمدید آگهی BOT مناقصه یك مرحله‌ای امورقراردادها 537

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/23

بازدید:537

آگهی و اسناد استعلام تهیه و ساخت و نصب تابلوهای برق ایستگاه پمپاژ سد سورک مناقصه یك مرحله‌ای امورقراردادها 572

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/21

بازدید:572

316/93/3004 انجام خدمات عمومی، اداری، حمل و نقل و تاسیسات ساختمان مرکزی و ادارات منابع آب تابعه شرکت آب منطقه-ای چهارمحال و بختیاری مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 634

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/21

بازدید:634

آگهی خدمات مشاوره طراحی سیستم حفاظت هوشمند مناقصه یك مرحله‌ای امورقراردادها 459

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/21

بازدید:459

اطلاعیه لغو تهیه و ساخت و نصب تابلوهای برق ایستگاه پمپاژ کانال سورک مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادهــــا 407

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/20

بازدید:407

اطلاعیه در خصوص استعلام بازرسی فنی بن - بروجن مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادهــــا 409

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/11

بازدید:409

تجدید استعلام تهیه و ساخت و نصب تابلوهای برق ایستگاه پمپاژ کانال سورک مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادهــــا 612

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/06

بازدید:612

خدمات مهندسی بازرسی فنی بر ساخت و پوشش لوله ، شیرآلات و ابزار دقیق مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادهــــا 513

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/04

بازدید:513

اجاره پاره ای از اماکن جهت گردشگری، آبزی پروری و... مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 818

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/02

بازدید:818

تهیه و ساخت و نصب تابلوهای برق ایستگاه پمپاژ کانال سد سورک مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 464

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/02

بازدید:464

خدمات مهندسی بازرسی فنی بر ساخت و پوشش لوله ، شیرآلات و ابزار دقیق مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادهــــا 494

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/01

بازدید:494