چهارشنبه, 20 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
316/93/3091 مطالعه و طراحی شبکه رادیویی و اخذ مجوز فرکانسی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 525

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/26

بازدید:525

تمدید عودت اسناد ارزیابی فنی انجام خدمات بهره برداری شبکه سنجش منابع آب و هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری مناقصه یك مرحله‌ای امورقراردادها 601

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/25

بازدید:601

اسناد ارزیابی فنی انجام خدمات بهره برداری شبکه سنجش منابع آب و هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری مناقصه یك مرحله‌ای امورقراردادها 563

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/24

بازدید:563

آگهی و اسناد تجدید استعلام خدمات مشاوره طراحی سیستم حفاظت هوشمند مناقصه یك مرحله‌ای امورقراردادها 596

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/24

بازدید:596

آگهی تمدید خدمات مشاوره طراحی سیستم حفاظت هوشمند مناقصه یك مرحله‌ای امورقراردادها 479

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/16

بازدید:479

تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی تابلوهای برق ،کابل های فرمان و قدرت ، سینی کابل و ارت ایستگاه پمپاژ سد سورک مناقصه یك مرحله‌ای امورقراردادها 590

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/12

بازدید:590

316/93/3035 طراحی شبکه رادیویی و اخذ مجوز فرکانسی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 668

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/05

بازدید:668

انجام خدمات بهره برداری شبکه سنجش منابع آب و هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری مناقصه دو مرحله‌ای امورقراردادها 612

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/05

بازدید:612

آگهی بهره برداری شبکه سنجش منابع آب و هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری مناقصه یك مرحله‌ای امورقراردادها 659

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/02

بازدید:659