چهارشنبه, 20 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مطالعات ژئو تکنیک تکمیلی سد مخزنی دره باد گرگک مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 640

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:640

انجام خمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی و انتظامات مربوط به ستاد شرکت و ادارات و پست های نگهبانی تابعه در سراسر استان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 588

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:588

اجرای خط انتقال فولادی خط اصلی بن – بروجن به طول حدود 115 کیلومتر مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 517

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/20

بازدید:517

تجدید مزایده دستگاه های حفاری تونل مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 490

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/19

بازدید:490

آگهی و اسناد استعلام اجرای شبکه و تأسیسات برقی و روشنایی سد سورک مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 583

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/17

بازدید:583

آگهی و اسناد تجدید استعلام تکمیل شبکه برق و تأسیسات روشنایی سد چشمه زنه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 540

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/17

بازدید:540

پایه 3 و بالاتر رشته آب آگهی تمدید دریافت اسناد مناقصه اجرای خط انتقال فولادی اصلی بن - بروجن به طول حدود 115 کیلومتر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 532

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/13

بازدید:532

پایه 2 و بالاتر رشته آب آگهی اجرای خط انتقال فولادی خط اصلی بن – بروجن به طول حدود 115 کیلومتر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/02/24 633

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/02

بازدید:633