چهارشنبه, 20 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مزایده کتبی یک دستگاه خودروی سواری استیشن سرانزا مدل 1383 مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 765

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/31

بازدید:765

بازرسی فنی پایه یک انجام خدمات مهندسی بازرسی و کنترل جوش (بازرس فنی مقیم) پروژه آبرسانی بن - بروجن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 654

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/08

بازدید:654

آگهی مزایده عمومی و کتبی خودروی سواری استیشن سرانزا مدل 1383 به شماره پلاک 71-889الف13 مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 567

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/03

بازدید:567