چهارشنبه, 20 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی و انتظامات حوزه ستادی و امورات و پست های نگهبانی تابعه در سراسر استان. مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 547

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/30

بازدید:547

اصلاح بستر و لایروبی و ساماندهی رودخانه کارون - بازه برنجگان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 528

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:528

تجدید مزایده واگذاری سایت های 200 و 1000 تنی بر روی دریاچه سد کارون 4 مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 549

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/26

بازدید:549

ارزیابی کیفی مشاوران برای خدمات مهندسی تشکیل گروه های گشت و بازرسی سطح استان چهارمحال و بختیاری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 870

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/17

بازدید:870

اسناد ارزیابی فنی انجام خدمات مهندسی بازرسی و کنترل جوش پروژه بن - بروجن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 500

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/16

بازدید:500

انجام مطالعات مرحله اول ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه های دره تنگ زی، شرمک و آب پرک مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 563

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/16

بازدید:563

انجام مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه های سبزکوه، کوهرنگ-صمصامی و عزیزآباد مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 561

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/16

بازدید:561

واگذاری امورحمل ونقل شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال وبختیاری مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 686

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/12

بازدید:686

اجاره پاره ای از اماکن جهت آبزی پروری و گردشگری و ... مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 634

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/04

بازدید:634

تجدید استعلام تعمیر و مرمت چاه¬های پیزومتری و بستر سازی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 445

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/03

بازدید:445

آگهی مزایده عمومی آبزی پروری بر روی دریاچه سد کارون 4 مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 715

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/03

بازدید:715