چهارشنبه, 20 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تمدید مزایده اجاره سایت گردشگری و پرورش ماهی مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 400

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/29

بازدید:400

مزایده اجاره سایت گردشگری و پرورش ماهی مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 414

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/21

بازدید:414

تجدید مزایده عمومی کتبی دستگاههای حفاری تونل مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 504

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/12

بازدید:504

اصلاحیه ی مناقصه یک مرحله ای اصلاح بستر و لایروبی و ساماندهی رودخانه کارون - بازه برنجگان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 531

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/08

بازدید:531

آگهی تجدید نوبت سوم مناقصه تأمین مالی و اجرای طرح سد و شبکه آبیاری و زهکشی آقبلاغ مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 527

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/06

بازدید:527