چهارشنبه, 20 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
الحاقیه استعلام تهیه ، حمل ، نصب و راه انداز ی تابلوهای کنتور هوشمند دشت بروجن گندمان دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 317

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/28

بازدید:317

تجدید استعلام تهیه ، حمل ، نصب و راه انداز ی تابلوهای کنتور هوشمند دشت بروجن گندمان دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 296

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/26

بازدید:296

تجدید مزایده عمومی کتبی واگذاری سایت 1000 تنی پرورش ماهی در قفس بر روی دریاچه سد کارون 4 مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 325

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/23

بازدید:325

ساخت و نصب تابلوهای پیشگیری از غرق شدگی مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 296

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/18

بازدید:296

تمدید آگهی مناقصه خرید 5000 متر لوله فولادی اسپیرال همراه با پوشش داخلی و خارجی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 282

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/18

بازدید:282

پیگیری و اجرای احکام قضایی جهت انسداد چاههای غیرمجاز مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 320

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/18

بازدید:320

تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی کنتور های هوشمند دشت بروجن مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 333

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/09

بازدید:333

خدمات مهندسی جهت تشکیل گروه های گشت و بازرسی در سطح استان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 443

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/01

بازدید:443