چهارشنبه, 20 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
ساخت و نصب تابلوهای پیشگیری از غرق شدگی در سطح استان چهارمحال و بختیاری دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 340

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/30

بازدید:340

الحاقیه خرید (تهیه) ، بسته بندی ، بارگیری و حمل 5000 متر لوله فولادی اسپیرال همراه با پوشش داخلی و خارجی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 280

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/29

بازدید:280

اسناد ارزیابی کیفی مشاور جهت آزمایشگاه مستقر کنترل عملیات خاکی وبتنی پروژه سد غدیر باباحیدر مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 379

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/28

بازدید:379

تجدید مناقصه تهیه ، حمل، نصب، راه اندازی و کالیبراسیون 300کنتور هوشمند آب و برق و تابلوهای مربوطه و نصب و راه اندازی سامانه کنترل از راه دور مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 344

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/27

بازدید:344

تجدید مناقصه تامین مالی و اجرای طرح سد و شبکه آبیاری و زهکشی آقبلاغ مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 285

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/23

بازدید:285

تجدید مناقصه خرید (تهیه) ، بسته بندی ، بارگیری و حمل 5000 متر لوله فولادی اسپیرال ( به قطر 700 میلیمتر و ضخامت 3/6میلیمتر) ، همراه با پوشش خارجی انامل قیر نفتی پلیمری همراه با لایه محافظ پلی پروپیلن و پوشش داخلی رنگ اپوکسی دو جزئی قابل شرب خط انتقال محور بن –بروجن . مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 369

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/14

بازدید:369

الحاقیه مناقصه تهیه ، حمل، نصب، راه اندازی و کالیبراسیون 300کنتور هوشمند آب و برق و تابلوهای مربوطه و نصب و راه اندازی سامانه کنترل از راه دور مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 289

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/07

بازدید:289

اسناد مناقصه اجرای فنس کشی محدوده حفاظت شده تنگ صیاد (در مجاورت روستای ایرانچه) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 318

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/03

بازدید:318

انجام مطالعات برف سنجی و مقطع برداری ایستگاه های هیدرومتری در سطح استان چهارمحال و بختیاری مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 428

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/03

بازدید:428

تهیه ، حمل ، نصب ، راه اندازی و کالیبراسیون کنتورهای هوشمند آب و برق و تابلوهای مربوطه و نصب و راه اندازی سامانه کنترل از راه دور مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 397

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/02

بازدید:397