چهارشنبه, 20 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فراخوان مزایده اجاره ساختمان بهره برداری و نگهداری بند ده چشمه - کران مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 312

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:312

تمدید استعلام خرید سرور مربوط به بانک اطلاعات حفاظت به همراه اصلاحیه اسناد مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 310

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/21

بازدید:310

اصلاحیه- فایل برآورد مناقصه یک مرحله ای تغذیه مصنوعی دشت شهرکرد - سایت شورابچه (فاز اول) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 403

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/17

بازدید:403

اجرای طرح تغذیه مصنوعی دشت شهرکرد- سایت شورابچه (فاز اول) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 534

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/13

بازدید:534

خرید سرور مربوط به بانک اطلاعات حفاظت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 388

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/13

بازدید:388

آگهی و اسناد مناقصه اجرای فنس کشی در محدوده سدو شبکه سورک و منطقه حفاظت شده تنگ صیاد بطول حدودأ 3500 متر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 514

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/13

بازدید:514

مطالعات پایش زیست محیطی سد باباحیدر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 429

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/11

بازدید:429

آگهی مناقصه اجرای فنس کشی کانال آبیاری سمت راست سورک در محدوده حفاظت شده تنگ صیاد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 457

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/07

بازدید:457

اصلاحیه تعهد نامه موجود در اسناد تجدید استعلام ساخت و نصب تابلوهای پیشگیری از غرق شدگی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 344

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/04

بازدید:344