چهارشنبه, 20 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مزایده واگذاری حق انتفاع بهره برداری سالیانه رودخانه زاینده رود در خصوص رفتینگ (قایقرانی آبهای خروشان) مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 347

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:347

اجرای رپرهای تالاب های گندمان و چغاخور مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 431

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/18

بازدید:431

اجرای رپرهای رودخانه های خانمیرزا، زرین درخت، سبزکوه و صمصامی مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 424

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/18

بازدید:424

اسناد مناقصه خرید و تکمیل اجرای سیستم تله متری خط کوهرنگ و انشعابات در مسیر مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 639

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/18

بازدید:639

اسناد ارزیابی فنی آمار برداری سراسری از منابع ومصارف آب سطحی و زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی استان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 414

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/15

بازدید:414

فراخوان مزایده کتبی و عمومی اماکن شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 378

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/07

بازدید:378

ارزیابی کیفی نظارت بر آمار برداری سراسری از منابع ومصارف آب سطحی و زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی استان چهارمحال و بختیاری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 408

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/04

بازدید:408