چهارشنبه, 20 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تجدید مزایده واگذاری حق انتفاع بهره برداری سالیانه رودخانه زاینده رود در خصوص رفتینگ (قایقرانی آبهای خروشان) مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 327

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/15

بازدید:327

نظارت عالی و کارگاهی اجرای رپر گذاری تعدادی از رودخانه ها و تالاب های استان چهارمحال و بختیاری مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 313

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/06

بازدید:313

تجدید مناقصه خرید و تکمیل اجرای تله متری کوهرنگ و انشعابات در مسیر (بازنگری در اسناد و مبلغ برآوردی) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 450

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/06

بازدید:450