پنجشنبه, 21 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی الحاقیه اسناد مزایده رفتینگ زاینده رود مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 381

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/25

بازدید:381

مزایده اقلام مازاد موجود در انبارهای شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 428

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/25

بازدید:428

مزایده واگذاری حق انتفاع بهره برداری سالیانه رودخانه زاینده رود در خصوص رفتینگ (قایقرانی آبهای خروشان) مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 305

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/24

بازدید:305

خدمات مشاوره طراحی سیستم حفاظت هوشمند (دوربین های مداربسته) ادارات منابع آب شهرستان های کوهرنگ ، فارسان و بروجن. مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 434

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/23

بازدید:434

الحاقیه مناقصه طرح انتقال آب از سد باباحیدر (غدیر) به شهرستان فارسان ـ اجرای خط انتقال مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 387

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/19

بازدید:387

اسناد تکمیلی مناقصه طرح انتقال آب از سد باباحیدر (غدیر) به شهرستان فارسان ـ اجرای خط انتقال مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 382

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/17

بازدید:382

اصلاحیه اسناد استعلام خدمات انجام مطالعات و طراحی تجهیز نقاط مصرف آب به ابزار یا سازه‌های مناسب اندازه‌گیری جریان آب در محدوده تاسیسات انتقال و توزیع آب در دست بهره‌برداری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 394

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/16

بازدید:394

اطلاعیه تمدید مهلت عودت اسناد و تغییر تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد مربوط به مزایده رفتینگ رودخانه زاینده رود مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 406

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/13

بازدید:406

اسناد مناقصه دو مرحله ای طرح انتقال آب از سد باباحیدر (غدیر) به شهرستان فارسان ـ اجرای خط انتقال مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 448

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/11

بازدید:448

انجام خدمات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی- ایستگاه پمپاژ سد ناغان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 328

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/11

بازدید:328

انجام خدمات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی- سد چغاخور مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 301

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/11

بازدید:301

انجام خدمات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی- بند ده چشمه و ساختمان بهره برداری مجاور مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 300

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/11

بازدید:300

تجدید مزایده قایقرانی در آب های خروشان - رودخانه زاینده رود مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 309

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/05

بازدید:309