چهارشنبه, 20 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی و اسناد مناقصه طرح انتقال آب از سد باباحیدر (غدیر) به شهرستان فارسان ـ اجرای خط انتقال مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 720

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/10

بازدید:720

تجدید مناقصه انجام خدمات حراستی، نگهبانی و حفاظت فیزیکی و انتظامات مربوط به ستاد شرکت و ادارات و پست های نگهبانی تابعه در سراسر استان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 355

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:355

تجدید استعلام خرید، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش سیستم ذخیره سازی اطلاعات مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 395

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/03

بازدید:395

تهیه و تکمیل اجرای سیستم تله متری خط انتقال کوهرنگ و انشعابات در مسیر – پاسخ به سوالات مطرح شده مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 308

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/01

بازدید:308

تهیه و تکمیل اجرای سیستم تله متری خط انتقال کوهرنگ و انشعابات در مسیر – پاسخ به سوالات مطرح شده - سری دوم مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 345

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/01

بازدید:345