چهارشنبه, 20 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی مناقصه تهیه ، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری تعداد 150دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب و نصب و راه اندازی سامانه کنترل از راه دور مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 399

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/25

بازدید:399

مناقصه دو مرحله ای تهیه و تکمیل سیستم تله متری خط کوهرنگ و انشعابات در مسیر مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 430

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/15

بازدید:430