پنجشنبه, 21 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خرید، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش سیستم ذخیره سازی اطلاعات دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 234

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/28

بازدید:234

تهیه نقشه کاداستر مسیر خط انتقال آب از سد باباحیدر دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 371

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/21

بازدید:371

مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری به بخش خصوصی (جدید) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 489

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/09

بازدید:489

آگهی و اسناد مناقصه تهیه ، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری تعداد 200دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب بر روی چاه های کشاورزی و نصب و راه اندازی سامانه کنترل از راه دور مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 395

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/06

بازدید:395

مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری به بخش خصوصی (اسناد جدید) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 434

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/02

بازدید:434

الحاقیه مناقصه تهیه ، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری تعداد 150دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب و نصب و راه اندازی سامانه کنترل از راه دور مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 282

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/02

بازدید:282