چهارشنبه, 20 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
اطلاعیه مربوط به مناقصه اجرای خط انتقال حد فاصل PS1 تا PS2 طرح خط انتقال آب محور بن بروجن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 299

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/25

بازدید:299

آگهی و اسناد تجدید مناقصه خرید لوله فولادی اسپیرال مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 277

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/19

بازدید:277

تامین تجهیزات و ادوات مربوط به ایستگاههای آب و هواشناسی (سطحی و زیرزمینی) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 419

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/17

بازدید:419

اجرای خط انتقال حد فاصل ایستگاه پمپاژ شماره 1 تا ایستگاه پمپاژ شماره 2 طرح خط انتقال آب محور بن - بروجن مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 572

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/10

بازدید:572

خدمات تامین متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 331

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/09

بازدید:331

اطلاعیه شماره 1 مربوط به مزایده اقلام مازاد موجود در انبارهای شرکت مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 392

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/06

بازدید:392

مزایده عمومی و کتبی اقلام مازاد موجود در انبارهای شرکت آب منطقه ای استان مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 513

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/04

بازدید:513

مزایده عمومی و کتبی اقلام مازاد موجود در انبارهای شرکت آب منطقه ای استان مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 219

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/04

بازدید:219

آگهی مناقصه احداث تصفیه خانه بن - بروجن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 664

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/04

بازدید:664