چهارشنبه, 20 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی احداث آبگیر و ایستگاه پمپاژ شماره 1 خط انتقال آب محور بن - بروجن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 395

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/25

بازدید:395

آگهی خرید لوله های فولادی و پلی اتیلن مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 208

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/23

بازدید:208

اسناد ارزیابی کیفی خدمات مهندسی تشکیل گروههای گشت و بازرسی در سطح استان چهارمحال و بختیاری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 379

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/20

بازدید:379

خدمات مهندسی تشکیل گروه های گشت و بازرسی در سطح استان چهارمحال و بختیاری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 221

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/18

بازدید:221

الحاقیه شماره 1 خرید لوله های فولادی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 239

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/17

بازدید:239

اسناد مناقصه اجرای شبکه برق ایستگاه پمپاژ شماره یک و دو، تصفیه خانه و آبگیر طرح انتقال آب محور بِن- بُروجن ارزیابی دفتر قراردادها 542

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/16

بازدید:542

آگهی و اسناد مناقصه خرید لوله فولادی اسپیرال مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 227

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/16

بازدید:227

اجرای شبکه برق ایستگاه پمپاژ شماره یک و دو، تصفیه خانه و آبگیر طرح انتقال آب محور بِن- بُروجن مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری 409

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/09

بازدید:409

تجدید مناقصه خرید تجهیزات و تدوات مربوط به ایستگاههای آّب و هواشناسی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 367

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/01

بازدید:367