چهارشنبه, 20 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تجدید ارزیابی کیفی مناقصه دو مرحله ای خدمات مهندسی تشکیل گروه های گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 297

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/25

بازدید:297

الحاقیه استعلام انجام مطالعات کمی و کیفی منابع آب کارست استان چهارمحال و بختیاری( شهرستان کوهرنگ) مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 207

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/25

بازدید:207

انجام مطالعات کمی و کیفی منابع آب کارست استان چهارمحال و بختیاری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 238

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/21

بازدید:238

آگهی و اسناد استعلام انجام مطالعات مدیریت حفاظت کیفی دشت شهرکرد مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 201

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/21

بازدید:201

ارزیابی کیفی مناقصه دو مرحله ای خدمات مهندسی تشکیل گروه های گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 312

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/09

بازدید:312