چهارشنبه, 20 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انجام مطالعات تعیین حریم کمی و کیفی و بستر و مرحله دوم ساماندهی رودخانه های شهرستان¬های استان مدیریت قراردادها 261

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/27

بازدید:261

واگذاری خدمات خودرویی و حمل و نقل شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری به بخش خصوصی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 230

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/27

بازدید:230

انسداد چاه های غیر مجاز، جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 221

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/22

بازدید:221

خرید 12.5 کیلومتر لوله های 700 طرح خط انتقال آب محور بن-بروجن مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 227

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/20

بازدید:227

خرید 12.5 کیلومتر لوله های 700 طرح خط انتقال آب محور بن-بروجن مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 201

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/15

بازدید:201

الحاقیه شماره 2 خرید کنتورهای هوشمند به تعداد182 و 280 دستگاه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 140

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/13

بازدید:140

آگهی و اسناد فنی انجام مطالعات تعیین حریم کمی و کیفی و بستر و مرحله اول ساماندهی مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 212

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/13

بازدید:212

الحاقیه خرید کنتورهای هوشمند به تعداد ۲۸۰ عدد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 185

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/13

بازدید:185

الحاقیه خرید کنتورهای هوشمند به تعداد ۱۸۲ عدد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 177

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/13

بازدید:177

اسناد مناقصه تهیه، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری تعداد 280 دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 205

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/01

بازدید:205

اسناد مناقصه تهیه ، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری تعداد 182دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 181

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/01

بازدید:181