چهارشنبه, 20 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
بازگشایی مسیر رودخانه ها و آزادسازی تصرفات مدیریت قراردادها 207

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/27

بازدید:207

انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها به صورت موردی در سطح استان مدیریت قراردادها 172

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/23

بازدید:172

بازگشایی مسیر رودخانه ها و آزادسازی تصرفات مدیریت قراردادها 177

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/20

بازدید:177

انجام مطالعات تعیین حریم کمی و کیفی و بستر و مرحله دوم ساماندهی رودخانه های شهرستان های استان مدیریت قراردادها 385

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/12

بازدید:385

انسداد چاههای غیر مجاز، جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 230

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/07

بازدید:230

اسناد مناقصه تهیه، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری تعداد 280 دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 216

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/02

بازدید:216

اسناد مناقصه تهیه ، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری تعداد 182دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 167

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/02

بازدید:167