چهارشنبه, 20 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تامین مامور سرا ایستگاه های سنجش آب و هواشناسی مدیریت قراردادها 241

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/16

بازدید:241

ساماندهی رودخانه خشکه رود فارسان مدیریت قراردادها 215

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/11

بازدید:215

ساحل سازی رودخانه بیرگان - بازه روستای افسرآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 268

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/10

بازدید:268

ساحل سازی رودخانه کارون - بازه روستای برنجگان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 195

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/10

بازدید:195

تجدید مناقصه انجام خدمات حراستی، نگهبانی و حفاظت فیزیکی و انتظامات حوزه ستادی و امورات و پست های نگهبانی و سایر تاسیسات تابعه شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری در سراسر استان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 137

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/07

بازدید:137

اصلاح فایل برآورد استعلام ساماندهی رودخانه خشکه رود فارسان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 167

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/03

بازدید:167

اصلاح فایل برآورد استعلام ساماندهی رودخانه کارون – بازه روستای معدن مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 189

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/03

بازدید:189

اصلاح فایل برآورد استعلام ساماندهی رودخانه بازفت – بازه شهر چمن گلی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 165

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/03

بازدید:165