چهارشنبه, 20 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تجدید انجام خدمات تامین متصدیان ایستگاه های سنجش آب و هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 269

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/31

بازدید:269

انجام خدمات مهندسی نظارت و بازرسی فنی و کنترل کیفی در طرح آبرسانی محور بن - بروجن مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 262

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/28

بازدید:262

خدمات واگذاری اراضی و تأسیسات کارگاه تکثیر بچه ماهی و دوطبقه مجزا مسکونی واقع در بند ده چشمه شهرستان فارسان مزایده یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت آب منطقه ای 128

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/24

بازدید:128

ساخت ایستگاه هیدرومتری زاینده رود مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 246

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/22

بازدید:246

خدمات تامین متصدیان ایستگاه های آب و هواشناسی استان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 167

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/10

بازدید:167

اصلاحیه انجام خدمات مهندسی نظارت و بازرسی فنی و کنترل کیفی در طرح آبرسانی محور بن - بروجن مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 244

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/09

بازدید:244

مناقصه تامین لوله های فولادی (بخش یکم)-طرح انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان فارسان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 203

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/08

بازدید:203

انجام خدمات مهندسی نظارت و بازرسی فنی و کنترل کیفی در طرح آبرسانی محور بن - بروجن مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 282

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/06

بازدید:282

نجام خدمات عمومی، اداری، حمل و نقل و تاسیساتی شرکت آب منطقه ای مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/01

بازدید:115