چهارشنبه, 20 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خدمات مهندسی مطالعات خاص رودخانه های استان مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 167

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/29

بازدید:167

واگذاری خدمات حمل و نقل شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 90

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/21

بازدید:90

خرید دبی سنج و تجهیزات آب و هواشناسی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 89

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/19

بازدید:89

انجام خدمات حراستی، نگهبانی و حفاظت فیزیکی و انتظامات حوزه ستادی و امورات و پست های نگهبانی تابعه شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری در سراسر استان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 129

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/11

بازدید:129

اصلاحیه شماره یک مناقصه مهندسی مطالعات خاص رودخانه های استان مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 163

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/10

بازدید:163

انجام خدمات مهندسی مطالعات خاص رودخانه های استان مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 187

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/07

بازدید:187

ارتقاء توسعه و تکمیل ایستگاه های هیدرومتری (دیمه، پیرغار، چارطاق) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 102

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/05

بازدید:102

مرمت و بازسازی ایستگاه های هیدرومتری دره نمکی و تونل سوم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 93

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/05

بازدید:93

خرید دبی سنج و تجهیزات آب و هواشناسی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/03

بازدید:99