چهارشنبه, 20 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انجام خدمات عمومی، اداری، حمل و نقل و تاسیسات ساختمان مرکزی و ادارات منابع آب تابعه شرکت آب منطقه ای استان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/25

بازدید:27

انجام خدمات تامین متصدیان ایستگاه های سنجش آب و هواشناسی استان چهارمحال و بخیاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/08

بازدید:32