پنجشنبه, 21 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

 آبرسانی به شهرکرد

 

کد طرح = 40201204

 

 

 آبرسانی به شهرها و روستاهای محور بن تا بروجن

 

کدطرح:40201720

 

 

 شبکه های آبیاری و زهکشی

 

کد طرح  005چ40201

 

 

 طرح های کوچک تامین آب

 

کد طرح  004چ40201

 

 

 سد باباحیدر

 

 

 

 انتقال آب سبزکوه به چغاخور

 

 

 

 سد سورک

 

اه