پنجشنبه, 21 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
اطلاعیه در رابطه با مناقصه خرید و تکمیل اجرای سیستم تله متری کوهرنگ مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 391

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/25

بازدید:391

اصلاحیه صفحه 6 اسناد مناقصه خرید و تکمیل اجرای سیستم تله متری کوهرنگ مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 344

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/20

بازدید:344

خرید و تکمیل اجرای سیستم تله متری خط انتقال کوهرنگ و انشعابات مسیر (تجدید) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 432

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/18

بازدید:432

انجام خدمات نظارت بر آماربرداری سراسری از منابع ومصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی استان چهارمحال و بختیاری در سال 1395 مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 470

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/11

بازدید:470

انجام خدمات نظارت بر آماربرداری سراسری از منابع ومصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی استان چهارمحال و بختیاری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 269

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/08

بازدید:269

مزایده واگذاری حق انتفاع بهره برداری سالیانه رودخانه زاینده رود در خصوص رفتینگ (قایقرانی آبهای خروشان) مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 314

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/05

بازدید:314