چهارشنبه, 20 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی و اسناد مناقصه خرید لوله فولادی اسپیرال به قطرهای 1200 و 700 م.م مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 362

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/28

بازدید:362

آگهی و اسناد مناقصه خرید و تهیه و نصب 128 دستگاه کنتور هوشمند جهت نصب بر روی ایستگاه پمپاژ مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 404

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/28

بازدید:404

احداث ایستگاه پمپاژ شماره 2 طرح خط انتقال آّب محور بن - بروجن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 640

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/24

بازدید:640

احداث ایستگاه پمپاژ شماره 2 طرح خط انتقال آّب محور بن - بروجن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 219

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/24

بازدید:219

خرید شیرآلات و اتصالات خط انتقال آب محور بن - بروجن مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 462

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/17

بازدید:462

احداث ایستگاه پمپاژ شماره 2 (PS2) طرح انتقال آب بن - بروجن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 490

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/16

بازدید:490

اطلاعیه مناقصه خرید شیرآلات و اتصالات خط انتقال آب محور بن - بروجن مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 417

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:417

آگهی مناقصه احداث تصفیه خانه طرح انتقال آب محور بن – بروجن مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1283

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:1283

آگهی مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ شماره 3 (ps) طرح انتقال آب محور بن – بروجن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 785

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:785

آگهی و اسناد مناقصه خرید لوله فولادی همراه با پوشش داخلی و خارجی خط انتقال بن- بروجن مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 470

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/09

بازدید:470

اطلاعیه تمدید و اسناد نقشه برداری هیدروگرافی آبگیر طرح انتقال آب بن-بروجن براساس دستورالعمل مشاور مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 339

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:339

الحافیه اسناد مناقصه خرید 5000 متر لوله فولادی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 314

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/03

بازدید:314