چهارشنبه, 20 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
اسناد مناقصه تهیه، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری تعداد 280 دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 205

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/01

بازدید:205

اسناد مناقصه تهیه ، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری تعداد 182دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 181

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/01

بازدید:181

تجدید استعلام انجام مطالعات تعیین حریم و بستر تالاب علی آباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 219

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/27

بازدید:219

تجدید سری دوم استعلام انجام مطالعات کمی و کیفی منابع آب کارست استان چهارمحال و بختیاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 234

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/27

بازدید:234

آگهی و اسناد استعلام انجام مطالعات تعیین حریم کمی و کیفی و بستر و مرحله اول ساماندهی رودخانه های شهرستان اردل- لردگان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 271

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/25

بازدید:271

آگهی و اسناد استعلام انجام مطالعات تعیین حریم کمی و کیفی و بستر و مرحله اول ساماندهی رودخانه های شهرستان شهرکرد-بروجن مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 249

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/25

بازدید:249

مزایده تجدید مزایده واگذاری حق انتفاع بهره برداری سالیانه رودخانه ارمند در خصوص رفتینگ (قایقرانی آبهای خروشان، بازه چهارم) مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 165

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/23

بازدید:165

اسناد نهایی مناقصه انجام مطالعات تعیین حریم و بستر و مرحله اول ساماندهی رودخانه های استان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 378

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/22

بازدید:378

اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی انجام مطالعات حریم و بستر و مرحله اول ساماندهی رودخانه های استان مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 357

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/18

بازدید:357

انجام مطالعات تعیین حریم و بستر تالاب علی آباد مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 297

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/17

بازدید:297

فراخوان ارزیابی کیفی انجام مطالعات حریم و بستر و مرحله اول ساماندهی رودخانه های استان ارزیابی مدیریت قراردادها 174

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/15

بازدید:174

انجام مطالعات برفسنجی و مقطع برداری ایستگاه های هیدرومتری در سطح استان ارزیابی مدیریت قراردادها 282

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/15

بازدید:282

خرید سرور ارزیابی مدیریت قراردادها 196

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/11

بازدید:196

خرید سیستم ذخیره ساز اطلاعات ارزیابی مدیریت قراردادها 218

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/11

بازدید:218

اسناد ارزیابی فنی و پیشنهاد قیمت مناقصه خدمات مهندسی تشکیل گروههای گشت و بازرسی در سطح استان چهارمحال و بختیاری مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 264

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/11

بازدید:264

اسناد تجدید استعلام انجام مطالعات کمی و کیفی منابع آب کارست استان چهارمحال و بختیاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 248

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/10

بازدید:248