چهارشنبه, 20 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پل زمانخان
سد سورک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
ساحل سازی رودخانه چمن گلی مدیریت قراردادها 292

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/24

بازدید:292

ساماندهی رودخانه کارون-بازه معدن مدیریت قراردادها 251

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/21

بازدید:251

اطلاعیه تمدید مناقصه یک مرحله ای تامین تجهیزات وادوات مربوط به ایستگاههای آب و هواشناسی (سطحی و زیرزمینی) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 169

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/20

بازدید:169

انجام خدمات حراستی، نگهبانی و حفاظت فیزیکی و انتظامات حوزه ستادی و امورات و پست های نگهبانی و سایر تاسیسات تابعه شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری در سراسر استان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 253

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/12

بازدید:253

انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها به صورت موردی در سطح استان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 217

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/10

بازدید:217

مناقصه تامین تجهیزات و ادوات مربوط به ایستگاه های آب و هواشناسی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 296

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/10

بازدید:296